ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

Η ιστοσελίδα www.vassiliskarelas.com (εφεξής η «ιστοσελίδα») συμπεριλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάστημα («e-shop»)για την πώληση των προϊόντων με την επωνυμία "Vassilis Karelas", και αποτελεί τη διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης με επωνυμία «Βασίλειος Παναγιώτης Καρέλας» (εφεξής η «επιχείρηση») και εμπορική επωνυμία "Vassilis Karelas" (ΑΦΜ 155921053, ΔΟΥ Α' Αθηνών). Η επιχείρηση εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σαρρή 39, 10554, Ελλάδα.

Α. Σκοπός Χρήσης των Όρων & Προϋποθέσεων

Η επιχείρηση "Vassilis Karelas" καταβάλει κάθε προσπάθεια να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στουςχρήστες (εφεξής «πελάτες») της ιστοσελίδας, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν άμεσα πληροφορίες για τα διαθέσιμαπροϊόντα αλλά και να προχωρήσουν σε αγορά μέσω του e-shop, υπό την έννοια της απομακρυσμένης διαδικτυακής παραγγελίας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των επιλεγμένων προϊόντων. Η ιστοσελίδα έχει στόχο να παρέχει άμεσες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη με ευθύνη και αξιοπιστία.

Η ιστοσελίδα και το e-shop διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης & προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι συμβατοί με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Οι πελάτες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της επιχείρησης να τροποποιεί τους όρους οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να επηρεάζουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Οι πελάτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει τους όρους & προϋποθέσεις, συμφωνούν και συμμορφώνονται με αυτούς κατά την περιήγηση τους στην ιστοσελίδα ή την καταχώρηση παραγγελίας. Οι όροι & προϋποθέσεις καθορίζουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τους όρους της πώλησης προϊόντων μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη μετά την καταχώρηση της παραγγελίας. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή μόνιμα όλες τις υπηρεσίες της κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους & προϋποθέσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε email στο info@vassiliskarelas.com.

Β. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή στο e-shop, χρειάζεται να καταχωρηθούν προσωπικά δεδομένα των πελατών. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, οι πελάτες παρέχουν ρητή συγκατάθεση στην επιχείρηση να επεξεργαστεί τα σχετικά προσωπικά τους δεδομένα και δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει είναι αληθινές και ακριβείς.

Για την καταχώρηση μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί από τους πελάτες να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμο τους, τις διευθύνσεις τιμολόγησης και αποστολής, τον αριθμό τηλεφώνου τους και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα από την επιχείρηση προκειμένου να επεξεργαστεί την παραγγελία και σε καμία περίπτωση δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιευθούν ή πωληθούν σε τρίτους. Για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας, τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες των πελατών, θα αποκαλυφθούν με ασφάλεια σε συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για επεξεργασία και δεν θα κρατηθούν στη βάση δεδομένων της επιχείρησης.

Γ. Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο «Secure Sockets Layer» (SSL) για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται κρυπτογραφημένες προκειμένου να μην μπορούν να διαβαστούν ή αλλαχθούν κατά τη μετάδοση τους μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο SSL είναι το παγκόσμιο διαδικτυακό πρότυπο για την πιστοποίηση των ιστοσελίδων στους χρήστες του διαδικτύου και για την κρυπτογράφηση των δεδομένων μεταξύ των χρηστών και των διακομιστών.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά μπορεί να προκληθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πελατών από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό, κατά τη σύνδεση τους στο διαδίκτυο και την περιήγηση τους στην ιστοσελίδα. Ο πελάτης ευθύνεται για τη χρήση anti-virus λογισμικό, firewalls και ότι ο ηλεκτρονικός τους υπολογιστής παραμένει ενημερωμένος.

Δ. Προϊόντα προς Πώληση

Οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, κάτω από κάθε προϊόν ή/και κατηγορία προϊόντων. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει τα προϊόντα κατά τον πιο ακριβή τρόπο. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανακρίβειες ή ελλιπείς πληροφορίες, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη και να ενημερώσει την ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Λόγω της φύσης των προϊόντων, η παρουσίαση τους στην ιστοσελίδα και η χρήση διαφόρων οπτικών μέσων, τα χρώματα και τα υφάσματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα κανονικά προϊόντα. Σε περίπτωση που οι πελάτες τελικά κατά την παράδοση, διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν είναι αυτό που επιθυμούσαν αρχικώς, διατηρούν το δικαίωμα να το επιστρέψουν σύμφωνα με τους όρους επιστροφών που ορίζονται στους όρους & προϋποθέσεις.

Ε. Παραγγελία Προϊόντων

Μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας μέσω του e-shop, ολοκληρώνεται η πώληση aπροϊόντων εξ αποστάσεως σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή μέσω του e-shop, εφόσον συμμορφώνονται με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Ειδικές παραγγελίες δεν μπορούν να καταχωρηθούν μέσω του e-shop. Η επιχείρηση προσκαλεί τους πελάτες πουεπιθυμούν να καταχωρήσουν ειδική παραγγελία, να επικοινωνήσουν απευθείας με τον σχεδιαστήστο info@vassiliskarelas.com.

Για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, οι πελάτες πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

i. Οι πελάτες περιηγούνται στην ιστοσελίδα και επιλέγουν τα επιθυμητά προϊόντα, την ποσότητα, το χρώμα και το μέγεθος. Τα επιλεγμένα προϊόντα τοποθετούνται σε ειδική σελίδα (εφεξής το «Καλάθι»).

ii. Οι πελάτες έχουν την επιλογή να τροποποιούν το «Καλάθι» τους, διαγράφοντας ένα αρχικά επιλεγμένο προϊόν, αλλάζοντας την ποσότητα, το χρώμα ή το μέγεθος και με την προσθήκη νέων προϊόντων.

iii. Οι πελάτες επιλέγουν τον επιθυμητό τρόπο παράδοσης και πληρωμής και συμπληρώνουν τις πληροφορίες πουαπαιτούνται για την σωστή ολοκλήρωση της αποστολής.

Οι παραγγελίες που έχουν γίνει αποδεκτές από την επιχείρηση, δεν αποτελούν νομικά ολοκλήρωση της πώλησης αλλά αποστολή πληροφοριών και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τους πελάτες ότι η παραγγελία τους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Η παραγγελία και η πώληση ολοκληρώνεται με την παράδοση των προϊόντων και την πληρωμή τους από τον πελάτη.

Οι πελάτες αναγνωρίζουν ότι τα διαθέσιμα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι περιορισμένα σε αριθμό. Ενίοτε, η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να είναι περιορισμένη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει τους πελάτες σχετικά.

Προϊόντα που προσφέρονται με έκπτωση στην ιστοσελίδα, παρουσιάζονται με σχετικό σύνδεσμο με φωτογραφικό υλικό, τιμή μονάδος, χρώματα και μεγέθη. Προϊόντα που είναι χαρακτηρισμένα ως «Προ-παραγγελία» τα οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για αποστολή, επιπλέον πληροφορίες διευκρινίζουν τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, αιτήματα ή διευκρινίσεις σχετικά με ήδη καταχωρημένες παραγγελίες, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση στο orders@vassiliskarelas.com.

Ζ. Πληρωμή Παραγγελίας

Για παραγγελίες έτοιμες να καταχωρηθούν, θα ζητηθεί από τους πελάτες να επιλέξουν τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής. Η επιχείρηση παρέχει στους πελάτες της τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

  • Αντικαταβολή - εφαρμόζεται μόνο για παραδόσεις εντός Ελλάδας και οι πελάτες καλούνται να πληρώσουν τοσυνολικό ποσό της παραγγελίας στον εκπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας κατά την παράδοση
  • PayPal - για πελάτες με ενεργό λογαριασμό στο PayPal
  • Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα - Άμεση χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Η χρέωσηπραγματοποιείται μέσω της εταιρείας Stripe (www.stripe.com), η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α και αποτελείπλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επεξεργασία της συναλλαγής μετά απόέλεγχο των στοιχείων της κάρτας από τον κάτοχο
  • Κατάθεση/Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό της εταιρείας που θα κοινοποιηθεί στον πελάτη - Οι πελάτεςπου επιλέγουν αυτό τον τρόπο πληρωμής, υποχρεούνται να προωθήσουν αντίγραφο του αποδεικτικούκατάθεσης/μεταφοράς στο email orders@vassiliskarelas.com σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερώνπροκειμένου η παραγγελία να επεξεργαστεί, διαφορετικά η παραγγελία θα θεωρηθεί ως άκυρη και ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω email

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, όλοι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου. Καθώς η έκδοση τιμολογίων αφορά επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες, επιπλέον στοιχεία θα ζητηθούν όπως η επωνυμία της επιχείρησης, δραστηριότητα, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Πριν την καταχώρηση της παραγγελίας, οι πελάτες μπορούν να δουν συνοπτικά τα στοιχεία της παραγγελίας τους και υποχρεούνται να αποδεχθούν τους όρους και προϋποθέσεις.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας, οι πελάτες λαμβάνουν αντίγραφο της παραγγελίας τους μέσω email.

Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές χωρίς την υποχρέωση να ειδοποιήσει τους πελάτες. Όλες οι παραγγελίες καταχωρούνται στο νόμισμα του Ευρώ (€) και οι πελάτες αναλαμβάνουν τυχόν συναλλαγματικές διαφορές που μπορεί να προκύψουν για τις οποίες η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.

Για παραγγελίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλη παράδοσης, φόροι και έξοδα τελωνείου, δεν μπορούν να υπολογιστούν εξαρχής και οι πελάτες αποδέχονται και αναλαμβάνουν αυτά τα κόστη προκειμένου η παραγγελία να αποδεσμευτεί από τις τελωνειακές αρχές. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι πελάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις τοπικές τελωνειακές αρχές. Αν για οποιοδήποτε λόγο, η αποστολή δεν γίνει αποδεχτή από τις τελωνειακές αρχές, η επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει το αρχικό κόστος αποστολής και τυχόν επιπρόσθετα τέλη, φόρους ή τελωνειακές χρεώσεις μπορεί να προκύψουν.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί μια παραγγελία ή να την αποδεχθεί με προκαθορισμένο τρόπο πληρωμής, από πελάτες οι οποίοι δεν είχαν αποδεχθεί την παραλαβή προηγούμενης αποστολής, η οποία είχε καταχωρηθεί με αντικαταβολή και η αποστολή επεστράφη στην επιχείρηση από την μεταφορική εταιρεία με το χαρακτηρισμό «δεν ενδιαφέρεται».

Η. Μέθοδοι Αποστολής

Όλες οι παραγγελίες προϊόντων χρειάζονται μέχρι τρεις (3) εργάσιμες μέρες προκειμένου να επεξεργαστούν και να αποσταλούν. Παραγγελίες που καταχωρούνται κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται την Δευτέρα.

Ο χρόνος παράδοσης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επεξεργασίας) διαφέρει ανάλογα με τον τόπο παράδοσηςκαι έχει ως εξής:

  • Έξι (6) εργάσιμες μέρες για παραδόσεις εντός Ελλάδας
  • Δέκα (10) εργάσιμες μέρες για παραδόσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες για παραδόσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ο χρόνος επεξεργασίας των παραγγελιώνενδέχεται να παραταθεί για μέχρι πέντε (5) εργάσιμες μέρες επιπλέον.

Το κόστος αποστολής για τις παραγγελίες έχει ως εξής:

  • Δωρεάν για παραδόσεις εντός Ελλάδος
  • €20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παραδόσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • €30 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παραδόσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι παραδόσεις εκτός Ελλάδας για παραγγελίες που ξεπερνούν το ποσό των €250, η παράδοση εκτελείται δωρεάν.

Θ. Πολιτική Επιστροφών

Αν και η περιγραφή των προϊόντων είναι εκτενής στην ιστοσελίδα, οι πελάτες ενδέχεται να διαπιστώσουν κατά την παράδοση ότι το προϊόν δεν είναι αυτό που επιθυμούσαν αρχικώς ή το επιλεγμένο μέγεθος δεν είναι το σωστό. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση επιτρέπει στους πελάτες να επιστρέψουν το προϊόν σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση και να το αντικαταστήσουν με το ίδιο προϊόν σε διαφορετικό μέγεθος ή με άλλο προϊόν της επιλογής τους. Η επιστροφή χρημάτων δεν είναι διαθέσιμη εκτός στις περιπτώσεις όπου το νέο προϊόν που επιλέχθηκε ή το μέγεθος δεν είναι διαθέσιμο. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά από ενδελεχή έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων, η επιχείρηση θα επιστρέψει τη αξία του προϊόντος, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που είχε επιλεχθεί κατά την παραγγελία. Ο χρόνος επιστροφής των χρημάτων διαφέρει ανάλογα με την Τράπεζα ή το Ίδρυμα Πληρωμών που έχει επιλεχθεί.

Για όλες τις επιστροφές, τα προϊόντα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση όπως είχαν παραδοθεί. Οι πελάτες οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα είναι άθικτα και ολοκληρωμένα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, σιδερωθεί, πλυθεί ή καταστραφεί και ότι θα επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία μαζί με τις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που το προϊόν είχε παραδοθεί με ετικέτα ασφαλείας, η επιστροφή του προϊόντος δεν θα γίνει αποδεχτή αν η ετικέτα ασφαλείας έχει απομακρυνθεί ή σπάσει και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του. Στην περίπτωση άρνησης της επιστροφής, η εταιρεία οφείλει να στείλει γραπτή ειδοποίηση στον πελάτη και να μην αποδεχθεί την αλλαγή του προϊόντος, διατηρώντας επίσης το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τυχόν ζημιά.

Προϊόντα διαθέσιμα με έκπτωση δεν μπορούν να επιστραφούν, καθώς και τα προϊόντα που έχουν ήδη αντικατασταθεί μια φορά.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφών, το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον πελάτη, ο οποίος έχει την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος μέχρι την παράδοση του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής οφείλεται σε λάθος της επιχείρησης, το κόστος επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνει την επιχείρηση. Για όλες τις επιστροφές προϊόντων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση από τους πελάτες της σχετικής Φόρμας Επιστροφής Προϊόντων (Product Return Form - PRF).

Για υποστήριξη ή επιπλέον πληροφορίες, οι πελάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρείαστο orders@vassiliskarelas.com.

Ι. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων, συμβόλων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Διεθνών συμβάσεων.

Τυχόν τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, προσαρμογή, μεταφορά, πώληση, αναδημοσίευση οποιουδήποτε υλικού ή μέρους αυτού, αναπαραγωγή και αναμετάδοση, λήψη ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, και με οποιοδήποτε μέσο για εμπορική ή άλλη χρήση, απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης.

Κ. Περιορισμένη Ευθύνη

Η ιστοσελίδα δεν παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Όλες οι συναλλαγές θεωρούνται ολοκληρωμένες μετά την αποστολή σχετικής ειδοποίησης. Στην ατυχή περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να επεξεργαστεί μια παραγγελία, έχει το δικαίωμα να αποσύρει και να μην εκπληρώσει την παραγγελία όπου στην περίπτωση που τα προϊόντα έχουν ήδη πληρωθεί, το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη.

Οι πελάτες αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να προκύψει από την περιήγηση τους στην ιστοσελίδα. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημιά μπορεί να προκύψει στον πελάτη χωρίς περιορισμό άμεσης, έμμεσης, παρεπόμενης, επακόλουθης ή άλλης ζημιάς. Για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση, την ικανότητα ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας, καθυστέρηση ή αποτυχία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών προερχόμενων από την παρέμβαση τρίτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημιάς από μεταφορά ιού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, η εταιρεία δεν καθίσταται υπεύθυνη.

Οι πελάτες είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι για να εξασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα των κωδικών τους και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο τυχόν ζημιάς από την πρόσβαση τρίτων με κάθε τρόπο στους κωδικούς του.

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

Ανωτέρα Βία - Force Majeure

Η αποτυχία της εταιρείας ή η καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης της σχετικής με την πώληση η οποία οφείλεται σε λόγους πέραν της δικής της ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αποφάσεων, ταραχών, πολέμων, αστικών ταραχών, εισβολών, τρομοκρατικών επιθέσεων, απεργιών, πυρκαγιάς, εκρήξεων, πλημμυρών ή φυσικών καταστροφών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αθέτηση υποχρέωσης ολοκλήρωσης της πώλησης. Η εκτέλεση της πώλησης αναστέλλεται για την περίοδο που το συμβάν εκτός του ελέγχου της εταιρείας συνεχίζεται, αλλά σε περίπτωση που η αιτία της καθυστέρησης υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες, η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει με τους πελάτες για να τερματίσει οριστικά την πώληση και να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Τροποποίηση

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει ή να τροποποιήσει τους όρους & προϋποθέσεις συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας της κατά την αποκλειστική της κρίση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι όροι & προϋποθέσεις διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας ή της πώλησης, θα υποβάλλονται στα δικαστήρια της Αθήνας.


Ενημέρωση Όρων & Προϋποθέσεων την 1η Αυγούστου, 2020