ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πολιτική απορρήτου έχει ως στόχο να παρέχει στους πελάτες της ιστοσελίδας τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο που η επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων είναι το κύριο μέλημα της επιχείρησης.

Ευθύνη Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική απορρήτου ισχύει για τον ιστότοπο και το e-shop της επιχείρησης με εμπορική ονομασία "Vassilis Karelas" όπως αναφέρεται στους Όρους & Προϋποθέσεις, στην ενότητα Γενικοί Όροι. Η επιχείρηση ελέγχει τους τρόπους συλλογής των προσωπικών δεδομένων των πελατών και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται, γνωρίζοντας ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύτιμα. Η κύρια προσπάθεια της επιχείρησης είναι να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα και να επιτρέψει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Η πολιτική ρυθμίζει τα δεδομένα τόσο των επισκεπτών της ιστοσελίδας όσο και του e-shop και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Εάν οι πελάτες δεν συμφωνούν με αυτή την πολιτική, μπορούν να εγκαταλείψουν την ιστοσελίδα ή το e-shop.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα www.vassiliskarelas.com, ή με την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας, ή κάνοντας μια παραγγελία μέσω του e-shop, οι πελάτες παρέχουν στην επιχείρηση προσωπικά δεδομένα όπως πλήρες όνομα, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου και φύλο.

To email που καταχωρείται για εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας ή για την τοποθέτηση παραγγελίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφοριών, την απάντηση σε ερωτήσεις, την ενημέρωση σχετικά με ειδικές ενέργειες της επιχείρησης, ή την αποστολή ειδήσεων και ενημερώσεων. Επιπλέον, η δραστηριότητα ενός επισκέπτη παρακολουθείται χρησιμοποιώντας το Google Analytics. Το Google Analytics υπόκειται στην πολιτική απορρήτου της Google, Inc., η οποία είναι αναρτημένη στην ιστόσελίδα της Google. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και δεν περιλαμβάνουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Οι πελάτες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή ή να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, επικοινωνώντας με την επιχείρηση στο info@vassiliskarelas.com.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του e-shop και να καταχωρηθεί οποιαδήποτε παραγγελία, οι πελάτες θα κληθούν να παράσχουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως πλήρες όνομα, διευθύνσεις χρέωσης και παράδοσης, αριθμοί τηλεφώνου, email και στοιχεία χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός ασφαλείας) σε περίπτωση που επιλεγεί αυτός ο τρόπος πληρωμής. Εάν επιλεγεί η έκδοση τιμολογίου, οι πελάτες θα κληθούν να δώσουν τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας τους και τη φορολογική αρχή. Εάν οι πελάτες δεν μπορούν να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, η επιχείρηση ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσει την παραγγελία.

Η επιχείρηση διαβεβαιώνει ότι τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση συναλλαγής. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, οι πελάτες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην επιχείρηση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων προκειμένου να εκπληρώσουν την παραγγελία τους και δηλώνουν ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθείς και ακριβείς.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται διατηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης όσο διαρκεί η επεξεργασία της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το χρονικό διάστημα που απαιτείται νομικά για οποιαδήποτε πιθανή επανεξέταση ή επιστροφή προϊόντων, τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Πως και Γιατί Χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα

Η επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για να διατηρεί αρχεία των ενδιαφερόντων τους και να τους ενημερώνει σχετικά με προσφορές, πωλήσεις και ειδήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Η επιχείρηση μπορεί επίσης να τα χρησιμοποιήσει για να εξατομικεύσει την εμπειρία του χρήστη και να παραδώσει περιεχόμενο και προσφορές προϊόντων για τα οποία ενδιαφέρονται περισσότερο, ή να βελτιώσει την ιστοσελίδα προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες ή να επιτρέψει στην επιχείρηση να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών ή να διαχειρίζεται προωθητική ενέργεια, έρευνα ή να επεξεργάζεται γρήγορα τις συναλλαγές, ή να στέλνει περιοδικά μηνύματα σχετικά με την παραγγελία ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, ή για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και τη διερεύνηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Δικαίωμα Πελατών στην Πληροφόρηση, Πρόσβαση, και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, οι πελάτες διατηρούν, μεταξύ άλλων, δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίθεσης και διαγραφής. Σε αυτό το πλαίσιο, ανά πάσα στιγμή, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρούνται στις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης για να τροποποιήσουν, να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα δεδομένα, ακόμη και να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους, καθώς και να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους σχετικά με την επεξεργασία τους ή να ζητήσουν τη μόνιμη διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης. Για να γίνει αυτό, οι πελάτες πρέπει να ακολουθούν τα βήματα που θα αναφέρονται κάθε φορά στο μήνυμα που λαμβάνεται μέσω του σχετικού μέσου επικοινωνίας (e-mail ή SMS).

Εάν οι πελάτες επιθυμούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους από όλα τα ενημερωτικά δελτία και τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, προωθητικά προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που αναφέρεται στα ληφθέντα μηνύματα. Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την επιχείρηση στο info@vassiliskarelas.com. Η επιχείρηση ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητα του πελάτη προτού επεξεργαστεί το αίτημα.

Οι πελάτες μπορούν επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν να διαγραφούν οριστικά τα προσωπικά τους δεδομένα από τα αρχεία της επιχείρησης, επικοινωνώντας με την επιχείρηση στο info@vassiliskarelas.com. Η επιχείρηση θα απαντήσει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί ή η απάντηση δεν θεωρείται ικανοποιητική από τους πελάτες, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσουν εξέταση της απάντησης ή παράλειψης.

Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η επιχείρηση:

i. θα σταματήσει να χρησιμοποιεί και να διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα

ii. θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών από τις βάσεις δεδομένων της, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται σε email, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που ενδέχεται να διατηρούν προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξουν τους όρους της συμβατικής σχέσης μαζί τους ή όπως προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

iii. λαμβάνει υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης και θα λάβει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ενημέρωση άλλων επεξεργαστών δεδομένων (επεξεργασία για λογαριασμό της επιχείρησηςπροσωπικά δεδομένα των πελατών, όπως αναφέρεται παραπάνω), για τους οποίους ζητήθηκε η διαγραφή τυχόν συνδέσμων προς τέτοια δεδομένα ή αντίγραφα ή αναπαραγωγή τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

Η επιχείρηση ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητα του πελάτη προτού επεξεργαστεί το αίτημα.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση δεσμεύεται να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, μετά την ολοκλήρωση αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος μεταδίδονται μέσω Διαδικτύου με ασφάλεια χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα διατηρηθούν στα συστήματα της επιχείρησης, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ή έχουν ανατεθεί σε τρίτους. Η επιχείρηση μπορεί επίσης να επιτρέψει την πρόσβαση σε πληροφορίες από άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή για άλλους σκοπούς που έχουν εγκριθεί από τους πελάτες.

Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια και την κατάλληλη χρήση των δεδομένων των πελατών. Ωστόσο, κανένα τεχνικό μέτρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν θεωρείται 100% ασφαλές.

Η επιχείρηση επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με το GDPR (ΕΕ 2016/679) και τη σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται σε συνεργαζόμενη τράπεζα ή ίδρυμα πληρωμών για την εκτέλεση της πληρωμής, διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της επιχείρησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, διασφαλίζοντας έτσι υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν κριθεί απαραίτητο για να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται τακτικά αυτή την πολιτική για να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις και προσαρμογές.

Επικοινωνία

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου, οι πελάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ορίζονται σε αυτή την πολιτική.


Ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου την 1η Αυγούστου, 2020